Hal Ehwal Murid PPKI


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)
SK SERI LANGKAP 2016JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID (HEM) PENDIDIKAN KHAS

Penasihat                               :               En. Mohamed Bin Che Ree                                 (Guru Besar)
Pengerusi                              :               En. Ahmad Nizar bin Abdul Kadir                      (PK Pend. Khas)
Setiausaha                             :               En. Muhammad Mustaqim Bin Edris                 (AJK Induk)
Ahli Jawatankuasa              :               En. Aminuddin bin Supandi                                (Kaunselor)
                En. Fathan bin Muhammad                                  (AJK Induk)
                En. Amin bin Hamzah                                           (AJK Induk)
                                                                Pn. Sakinah Binti Ariff Johor                               (Ketua i-File Profile/Buletin)
                Pn. Nor Fiza binti Baharudin                               (EMK)
                                                                Cik Nor Mazlin binti Abd Latif                            (Hari Mesra/Buletin)
                                                                Pn. Noorhafeza binti Mohamed Ramli              (RMT/Bantuan Kewangan MBK)
                Pn. Zainariah binti Abd. Gani                              (Keceriaan Bilik Khas)
En. Muhd. Anas Murugan Bin Abdullah           (Disiplin)
                Pn. Hayati Na’imi binti Hamdan                          (Guru Data)
                En. Muhamad Nor Tarmizi Bin Mohd Sarif       (3K)
                Pn. Fariza Bt. Wazir                                              (Guru Pendidikan Islam)
                Pn. Azizah Bt. Yusof                                              (Guru Pendidikan Islam)
                Pn. Nadiah Binti Yusoff                                        (Guru Pra Pendidikan Khas)
                Pn. Arfah Binti Abdul Raub                                 (Bantu tugas-tugas guru)
Pn. Norizan Binti Mohamed Isa                          (Bantu tugas-tugas guru)
Pn. Siti Aishah Binti Adenan                               (Bantu tugas-tugas guru)
Pn. Syaidatul Syima Binti Khusnin                      (Bantu tugas-tugas guru)
Pn. Noraini Binti Zaili                                    (Bantu tugas-tugas guru)


BIDANG TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PEMBELAJARAN
SK SERI LANGKAP

Bimbingan dan Kaunseling
·         Mengadakan mesyuarat bimbingan kaunseling serta programnya.
·         Merancang dan menyelaras perlaksanaan program bimbingan dan kaunseling.
·         Membina hubungan yang baik dengan ibu bapa, penjaga serta pegawai kebajikan masyarakat.
·         Merancang program yang boleh meningkatkan akhlak dan sahsiah murid pendidikan khas.
·         Merancang kem motivasi murid dan memberi pandangan dan usul yang berguna untuk
meningkatkan program kepada murid.

Pengawas dan Lembaga Disiplin Murid
·         Memilih murid yang berkelayakan dan menguruskan hal-hal pemilihan dan undian.
·         Mengenal pasti dan menyenaraikan nama-nama murid yang terlibat.
·         Menentukan pakaian seragam yang sesuai dan mengawal disiplin dan tingkah laku pengawas PPKI.
·         Membantu Penolong Kanan Pendidikan Khas dalam meningkatkan mutu disiplin murid pendidikan khas.
·         Memastikan perlaksaan peraturan sekolah oleh murid-murid pendidikan khas.
·         Menjaga kekemasan murid dari semasa ke semasa dan mengawal tingkah laku murid dan meningkatkan sahsiah mereka kepada yang lebih baik.
·         Merekod segala aduan , masalah disiplin murid dan mengawal disiplin murid sepanjang berada di sekolah.

Hari Mesra Pendidikan Khas
·         Merancang aktiviti antara ibu bapa dan guru dari semasa ke semasa.
·         Mengadakan mensyuarat antara ibu bapa dan guru.
·         Memberi maklumat terkini berkenaan peraturan dan pentadbiran sekolah kepada ibu bapa murid.
·         Mengeluarkan surat-menyurat.

Keceriaan Bilik Khas
·         Mengadakan mesyuarat keceriaan
·         Merancang program untuk keindahan dan keceriaan bilik khas pendidikan khas.
·         Membuat mural keceriaan bilik khas dan mengadakan pertandingan kebersihan antara kelas dan bilik khas.
·         Mengadakan gotong-royong untuk keceriaan bilik khas.

3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan)
·         Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan kebersihan kelas PPKI.
·         Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan kelas PPKI.
·         Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.
·         Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid.

Sistem Maklumat Murid
·         Mengadakan mesyuarat jawatankuasa SMM PPKI.
·         Menyedia dan mengedarkan Borang SMM kepada semua murid PPKI.
·         Memastikan maklumat murid dikemaskinikan setiap bulan.  (Januari-Disember).
·         Memastikan maklumat murid yang telah dikemaskini setiap bulan dihantar ke Unit Data,
·         Pejabat Pelajaran  Daerah apabila diminta.

Elaun Murid Khas
·         Menyenaraikan murid yang layak.
·         Mengurus hal ehwal berkenaan maklumat EMK yang diperlukan.
·         Memastikan maklumat murid dikemaskinikan setiap. 
·         Menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan EMK.

Buletin dan Laporan
·         Merakam gambar berkenaan aktiviti dari semasa ke semasa dan menyediakan laporan jika perlu.
·         Mencatat setiap aktiviti dan peristiwadan membina buletin keseluruhan aktiviti sepanjang tahun.
Tiada ulasan: